Monday, April 11, 2022

Aruba International Regatta 2022 komt eraan!

Namens de Aruba Regatta Stichting:

De Aruba International Regatta 2022 komt eraan! 

De site is on-line: aruba-regatta.org


Iedereen die ons wilt helpen kan een email sturen naar info@aruba-regatta.org. 

Meer informatie wordt op de site gepubliceerd.

Saturday, April 9, 2022

Draft Reglement ASA

Volgens de statuten van ASA dient er een reglement te zijn waarin het een en ander gedocumenteerd wordt over de ASA. 

Het lijkt een goed instrument om zo afspraken te documenteren op 1 plek en gaande weg dit op te bouwen ter versterking en continuiteit van onze bond. 

De leden keuren het reglement goed, dus de leden bepalen uiteindelijk de inhoud.

Een eerste concept/draft is gemaakt met een eerste twee artikelen en een paar nog in te vullen artikel titels.

Het eerste artikel gaat over de trainers vergoedingen. Het beschrijft het volledige proces.

Graag horen wij feedback of dit duidelijk genoeg is zo en of er aanvullingen zijn.  

Klik hier om het reglement te downloaden.

ASA is op zoek naar een Penningmeester

Er wordt veel gezeild op Aruba, maar dat moet nog meer worden...

Het Bestuursteam van ASA is op zoek naar een Penningmeester om ons te versterken hiermee.

De taken zijn als volgt opgesomd:

 • Bank per maand bijhouden in quickbooks of soort gelijk systeem
 • Communicatie met Sport Comissie onderhouden over transacties
 • Bank wekelijk checken of er bedragen door moeten naar clubs
 • Declaraties tekenen die door clubs worden ingediend en follow up
 • Declaratie form Contributies International invullen met receipts erbij
 • Betalingen World Sailing, IFCA en IQ classes jaarlijks
 • Begrotingsproces regelen
 • Follow up financiĆ«le vragen Sport subsidie

Als lid van het bestuur van ASA is er natuurlijk affiniteit met zeilen in het algemeen en zeilen op Aruba in het algemeen wel gewenst.

Geinteresseerd of heb je vragen hierover? Stuur dan een email naar info@arubasailingassociation.org.

 

Van Aanholt dicht bij zege (AD 9 april 2022)


 

Friday, April 1, 2022

Agenda ALV 7 april 2022

Beste leden,

De agenda voor de algemene ledenvergadering komende donderdag 7 april te Nautical Club Aruba om 1900hrs tot 2100hrs ziet er als volgt uit:

Agenda ALV
 • Goedkeuring vorige notulen
 • Financieel overzicht
 • Bankkosten en Transferkosten via lidmaatschap contributie
 • Coach opleidingen toelichten
 • COA versus SSCA uitleg en toelichting indien nodig
 • Regatta Aruba 2022

Wij kijken ernaar uit om alle leden te zien voor een goede en constructieve vergadering.

Groet,

Bestuur