Saturday, April 9, 2022

Draft Reglement ASA

Volgens de statuten van ASA dient er een reglement te zijn waarin het een en ander gedocumenteerd wordt over de ASA. 

Het lijkt een goed instrument om zo afspraken te documenteren op 1 plek en gaande weg dit op te bouwen ter versterking en continuiteit van onze bond. 

De leden keuren het reglement goed, dus de leden bepalen uiteindelijk de inhoud.

Een eerste concept/draft is gemaakt met een eerste twee artikelen en een paar nog in te vullen artikel titels.

Het eerste artikel gaat over de trainers vergoedingen. Het beschrijft het volledige proces.

Graag horen wij feedback of dit duidelijk genoeg is zo en of er aanvullingen zijn.  

Klik hier om het reglement te downloaden.

No comments:

Post a Comment